Η επιχείρηση ΠΛΑΚΑ Π. ΜΙΧΑΕΛΑ (ΑΦΜ 073854330) και τον διακριτικό τίτλο «CORDELLA», εφεξής η «Εταιρεία» ή «Cordella», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.cordella.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής το «Υλικό», με σκοπό την προβολή και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, η εγγραφή στον Διαδικτυακό Τόπο, η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Οι παρόντες όροι ισχύουν σε όλους τους επισκέπτες του Διαδικτυακού Τόπου, τους εγγεγραμμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των Μελλόνυμφων και των Επισκεπτών και των Συνεργατών. Οι όροι ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά για το κάθε μέρος, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και άλλο υλικό που δημοσιεύετε, ανεβάζετε, μοιράζεστε, αποθηκεύετε ή παρέχετε με άλλο τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή στη Cordella με οποιοδήποτε άλλο μέσο είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση και τη διόρθωση των πληροφοριών που έχετε παράσχει, ανάλογα με την περίπτωση. Ορισμένες λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε αυτήν την ιστοσελίδα απαιτούν εγγραφή. Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό σας ή την επιχείρησή σας.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ή εκτελούνται ή διατίθενται στον Διαδικτυακό Τόπο ή μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένου, σχεδιασμού, γραφικών, λογότυπων, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, βίντεο, υποβολών χρηστών, λήψεων, διεπαφών, κώδικα και λογισμικού, καθώς και της επιλογής και της διαρρύθμισης τους) ("Περιεχόμενο") αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του κατόχου του (Cordella ή/και των δικαιοπαρόχων της ή/και των συνεργατών της) και προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Cordella ή του κατόχου των δικαιωμάτων δεν μπορείτε να πουλήσετε, αναπαραγάγετε, διανείμετε, τροποποιήσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε δημοσίως, προετοιμάσετε παράγωγα έργα, αναδημοσιεύσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

O Διαδικτυακός Τόπος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Cordella μέσω του διαδικτυακού της Τόπου παρέχει υπηρεσίες προβολής και προώθησης πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών των προμηθευτών που συμβάλλονται με την Cordella, καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης γάμου και λίστας γάμου.

Μέσω της Cordella οι Μελλόνυμφοι μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους διαδικτυακό τόπο μέσα στην πλατφόρμα της Cordella και να οργανώσουν και να διαχειριστούν τον γάμο τους και την λίστα γάμου τους και να δεχθούν δώρα από τους καλεσμένους τους ή δωροεπιταγές, σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την Cordella ειδικότερες υπηρεσίες.

Οι Επισκέπτες μπορούν να παραγγέλνουν μέσω της Cordella προϊόντα και υπηρεσίες των συμβεβλημένων συνεργατών, προκειμένου να τα δωρίσουν σε ένα ζευγάρι Μελλόνυμφων. Εναλλακτικά, οι Επισκέπτες μπορούν να δωρίζουν σε Μελλόνυμφους δωροεπιταγές τις οποίες οι Μελλόνυμφοι μπορούν να εξαργυρώνουν μέσω της Cordella. Τέλος, οι Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδικτυακό Τόπο προκειμένου να προβαίνουν οι ίδιοι σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

3.1. Γενικά για την Χρήση και την Εγγραφή

Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στον Διαδικτυακό Τόπο και ότι η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει χρεώσεις τρίτων (όπως υπηρεσία παροχής Internet ή χρεώσεις χρόνου ομιλίας). Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε και είστε υπεύθυνοι για όλο τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε οποιαδήποτε μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτό τον Διαδικτυακό Τόπο. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο από εσάς (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τέτοιας πρόσβασης ή χρήσης που περιλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο έναν λογαριασμό που μπορείτε να δημιουργήσετε στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε οποιαδήποτε συσκευή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο) θα τερματίσει την άδεια ή άδειες που σας έχει χορηγήσει η Cordella. Η Cordella διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγραφή για αυτή την Ιστοσελίδα, να αφαιρέσει οποιοδήποτε πρόσωπο από τον Διαδικτυακό Τόπο και να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τον Διαδικτυακό Τόπο για οποιονδήποτε λόγο, και να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας ή τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Cordella δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του Περιεχομένου που διατίθεται σε αυτή την Ιστοσελίδα από εσάς δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν συνδέονται με τη Cordella. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης σας δεν θα παραιτηθεί ή θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση που μπορεί να δικαιούται η Cordella, σύμφωνα με το νόμο ή τους όρους χρήσης.

Η εγγραφή απαιτεί από τον χρήστη (1) να δηλώσει συμφωνία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (2) να παράσχει στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία ταυτοποίησης, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατά την διαδικασία εγγραφής, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Cordella. O χρήστης συμφωνεί να αποδεχτεί την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής του. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής του και για τον περιορισμό της πρόσβασης στο λογαριασμό του. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Cordella για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή της Ιστοσελίδας που είναι γνωστός σε αυτόν, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο μέρος. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει το λογαριασμό του στη Cordella ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών της Cordella στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η Cordella μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση της Ιστοσελίδας ή άλλων υπηρεσιών, ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής, (i) προκειμένου να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες Κανονισμούς, (ii) εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που η Cordella κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς (ή εάν οι πληροφορίες καταστούν αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς) , (iii) εάν η Cordella κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας στη Cordella με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, ή (iv) σε άλλες περιπτώσεις, όπως η Cordella κρίνει σκόπιμο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3.2. Μελλόνυμφοι

Για να κάνει χρήση των υπηρεσιών που αφορούν τους Μελλόνυμφους, ένας χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στο Διαδικτυακό Τόπο και να δημιουργήσει λογαριασμό Μελλόνυμφων. Για την δημιουργία του λογαριασμού απαιτείται η παροχή όλων των πληροφοριών που καθορίζονται κάθε φορά από την Cordella, την ακρίβεια και ορθότητα των οποίων εγγυάται ο χρήστης.

Μέσω της Cordella, οι Μελλόνυμφοι μπορούν να δημιουργούν τον δικό τους διαδικτυακό τόπο όπου έχουν την δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες, video κ.ο.κ.) για τον γάμο τους. Στον διαδικτυακό τους τόπο, εφόσον αυτός καταστεί ενεργός μέσω της πλατφόρμας της Cordella, μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος με την χρήση της μοναδικής διεύθυνσης url που τους αποδίδεται. Οι εγγεγραμμένοι μελλόνυμφοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου που δημιουργούν, καθώς και για την νομιμότητα της χρήσης αυτού. Η Cordella δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων τρίτων μερών από το περιεχόμενο και πληροφορίες που δημοσιεύουν οι χρήστες.

Οι Μελλόνυμφοι, μέσω του διαδικτυακού τους τόπου μπορούν να καθορίζουν την λίστα γάμου τους με προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Cordella, τα οποία θα μπορούν οι Επισκέπτες να παραγγέλνουν για λογαριασμό τους. Θα είναι δυνατή η εκ μέρους των Επισκεπτών μερική κάλυψη τους κόστους ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, εφόσον η αναγραφόμενη τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον διαδικτυακό τόπο της Cordella υπερβαίνει το ελάχιστον ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Εφόσον δεν συμπληρώνεται από τις εισφορές των Επισκεπτών ολόκληρο το κόστος αγοράς ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, οι Μελλόνυμφοι θα έχουν την επιλογή είτε να καλύψουν οι ίδιοι το υπόλοιπο είτε να κάνουν χρήση του ποσού που έχει καταβληθεί από τους καλεσμένους για την αγορά άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Cordella.

Όλες οι παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους των Επισκεπτών για λογαριασμό των Μελλόνυμφων θα έχουν την μορφή «Kουπονιών Cordella» ισόποσης αξίας με τα ποσά που έχουν διαθέσει οι καλεσμένοι για την παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών. Οι Μελλόνυμφοι θα έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν αυτά τα Kουπόνια Cordella για την αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που επέλεξαν οι Επισκέπτες ή να επιλέξουν άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες από αυτά που διατίθενται μέσω της Cordella. Μία αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας θα θεωρείται ολοκληρωμένη και θα συνιστά παραγγελία προς τους συνεργάτες της Cordella όταν αυτή εγκριθεί από τους Μελλόνυμφους μέσω των προβλεπόμενων στην Cordella ενεργειών και εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στους παρόντες όρους. Οι Μελλόνυμφοι δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση την επιλογή να λάβουν σε μετρητά την αξία των Kουπονιών Cordella που έχουν καταβάλει για λογαριασμό τους οι Επισκέπτες και θα είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της Cordella.

Πέραν των ανωτέρω, οι Μελλόνυμφοι έχουν επίσης την δυνατότητα να δημιουργούν ψηφιακούς «Κουμπαράδες», στους οποίους οι Επισκέπτες τους θα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν χρηματικά ποσά, τα οποία θα λαμβάνουν την μορφή δωροεπιταγών. Τις δωροεπιταγές αυτές οι Μελλόνυμφοι θα μπορούν να εξαργυρώνουν για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της επιλογής τους μέσω της Cordella. Σε περίπτωση που οι Μελλόνυμφοι δεν εξαντλήσουν το ποσό των δωροεπιταγών σε αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Cordella, θα έχουν την επιλογή να ζητήσουν και να λάβουν από την Cordella το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό των δωροεπιταγών σε μετρητά με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχουν διαθέσει στο προφίλ του Λογαριασμού τους στην Cordella. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα διαθέσουν οι Μελλόνυμφοι θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής και να φέρει ως στοιχεία έστω ενός δικαιούχου, τα στοιχεία του χρήστη που δημιούργησε τον λογαριασμό των Μελλονύμφων μέσω της Cordella. Η απόδοση των χρημάτων από την Cordella θα λαμβάνει χώρα μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την λήψη του αιτήματος.

Η Cordella επιβάλει ανώτατο όριο δωροεπιταγών που μπορεί να λάβουν οι Μελλόνυμφοι από τους Επισκέπτες ανερχόμενο στις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται στο άθροισμα των ψηφιακών «Kουμπαράδων» που θα δημιουργήσουν οι Μελλόνυμφοι. Ποσά που για οποιοδήποτε λόγο καταβληθούν καθ’ υπέρβαση του ορίου θα επιστρέφονται άμεσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Η Cordella δεν χρεώνει στους μελλόνυμφους αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης γάμου και λίστας γάμου. Μόνο στην περίπτωση που οι Μελλόνυμφοι δεν εξαντλήσουν το ποσό των δωροεπιταγών που έχουν συγκεντρώσει από τους Επισκέπτες σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της Cordella και ζητήσουν την καταβολή του αδιάθετου υπολοίπου σε μετρητά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Cordella θα χρεώνει αμοιβή ίση με τρία τοις εκατό (3%) υπολογιζόμενη επί του αδιάθετου ποσού των δωροεπιταγών που θα αποδώσει στους Μελλόνυμφους, ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης γάμου και λίστας γάμου. Η χρέωση και παρακράτηση της αμοιβής θα διενεργείται από την Cordella πριν από την απόδοση του χρηματικού ποσού στους Μελλόνυμφους.

Οι Μελλόνυμφοι έχουν χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από την δηλωθείσα από αυτούς κατά την εγγραφή ημερομηνία γάμου, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις αγορές των δώρων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της Cordella. Σε περίπτωση που οι Μελλόνυμφοι δεν ολοκληρώσουν τις αγορές τους εντός του διαστήματος αυτού, η Cordella έχει το δικαίωμα: (α) Mονομερώς να επιστρέψει σε μετρητά στους Μελλόνυμφους στον δηλωθέντα από αυτούς τραπεζικό λογαριασμό, το τυχόν αδιάθετο ποσό των δωροεπιταγών των Επισκεπτών. Η Cordella χρεώνει αμοιβή ανερχόμενη σε 3% επί των ποσών αυτών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο (β) Να μετατρέπει και να αποστέλλει στους Μελλόνυμφους Kουπόνι Cordella ίσης αξίας με την αξία των ποσών που έχουν καταβληθεί στους Μελλόνυμφους από τους Επισκέπτες για την μερική ή συνολική κάλυψη του κόστους αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία οι Μελλόνυμφοι δεν έχουν προχωρήσει σε ολοκλήρωση αγοράς εντός του ανωτέρω διαστήματος. Τα κουπόνια Cordella αυτά θα έχουν περίοδο ισχύος έξι (6) μήνες από την γνωστοποίηση στους Μελλόνυμφους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής θα παύουν να ισχύουν και η Cordella θα δικαιούται να παρακρατά υπέρ της τα αντίστοιχα ποσά. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών οι Μελλόνυμφοι δεν διατηρούν οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση από την Cordella και η μεταξύ των μερών σχέση θεωρείται πλήρως εκκαθαρισμένη.

3.3. Επισκέπτες

Η Cordella μπορεί να ζητήσει από τους Επισκέπτες να εγγραφούν στον Διαδικτυακό Τόπο προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσουν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών για τους ίδιους ή για λογαριασμό Μελλόνυμφων.

Σε περίπτωση που η Cordella απαιτεί από τους Επισκέπτες να εγγραφούν στον Διαδικτυακό Τόπο ισχύουν τα αναφερόμενα στον όρο 3.1. του παρόντος.

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι Συνεργάτες που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της Cordella οφείλουν να αναρτούν με σαφήνεια τους εμπορικούς όρους, προδιαγραφές και λοιπές λεπτομέρειες, καθώς και την διαθεσιμότητα και τους χρόνους παράδοσης των προϊόντων τους. Η Συνεργάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναρτούν στην Cordella.

Εάν είστε Συνεργάτης ή εάν αλληλεπιδράτε με έναν Συνεργάτη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) η Cordella δεν υποστηρίζει και δεν προωθεί οποιονδήποτε συγκεκριμένο Συνεργάτη ή οποιαδήποτε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός Συνεργάτη (είτε φέρνουμε σε επαφή είτε όχι αυτόν τον Συνεργάτη με άλλους χρήστες της Cordella, ή διευκολύνουμε με άλλο τρόπο τις επικοινωνίες μεταξύ τους) (ii) Η Cordella δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας στους συνεργάτες και τους χρήστες των υπηρεσιών της για την επίτευξη συμφωνίας (iii) Η Cordella δεν είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας στους Συνεργάτες στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλους χρήστες της Cordella. (iv) ενώ όλοι οι χρήστες της Cordella υποχρεούνται να μας παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τους ίδιους, η Cordella δεν μπορεί και δεν θα επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες. (v) οποιαδήποτε συναλλαγή που συνάπτει ένας Συνεργάτης με χρήστη της Cordella βρίσκεται αυστηρά μεταξύ του εν λόγω Συνεργάτη και του χρήστη της Cordella, και δεν είμαστε μέρος σε αυτή τη συναλλαγή (είτε αντιστοιχίζουμε είτε όχι τον εν λόγω Συνεργάτη με τον εν λόγω χρήστη της Cordella, ή διευκολύνουμε τις επικοινωνίες μεταξύ τους,) (vi) Η Cordella δεν εγγυάται ή υπόσχεται επιτυχείς συναλλαγές μεταξύ συνεργατών και άλλων χρηστών της Cordella και (vii) οποιαδήποτε διαφορά ένας χρήστης της Cordella μπορεί να έχει με έναν Συνεργάτη ή άλλο χρήστη της Cordella, είναι μεταξύ αυτών των χρηστών, και η Cordella δεν θα είναι μέρος σε αυτή τη διαφορά. Οι Συνεργάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή φόρους και πληρωμές που μπορεί να ισχύουν για τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Εάν είστε Συνεργάτης, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να υπερασπιστείτε την Cordella από οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, απώλειες, ζημίες και έξοδα που σχετίζονται ή προκύπτουν από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης οποιωνδήποτε νόμων και κανονισμών, ή φόρων και πληρωμών που μπορεί να ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

5. ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία μέσω της Cordella αποδέχεστε τους εκάστοτε όρους και προδιαγραφές που έχει γνωστοποιήσει ο Συνεργάτης στην καταχώρηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο διαδικτυακό τόπο της Cordella. Η Cordella δεν επιβάλει και δεν επηρεάζει τους εμπορικούς όρους και τις προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που καταχωρεί ο Συνεργάτης και θα πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που αγοράζετε ή προσθέτετε στην λίστα γάμου.

Κάθε Συνεργάτης της Cordella έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί σαφείς εμπορικούς όρους, προδιαγραφές και πολιτική επιστροφών για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μέσω της Cordella. Παρακαλούμε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους όρους αυτούς.

Η Cordella αποτελεί υπηρεσία διαμεσολάβησης και προώθησης πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, ανεξάρτητων Συνεργατών της. Όταν συνάπτεται μία σύμβαση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω της Cordella αυτή συνάπτεται μεταξύ του Επισκέπτη ή των Μελλόνυμφων και του Συνεργάτη και η Cordella δεν αποτελεί με κανένα τρόπο συμβαλλόμενο μέρος. Για το λόγο αυτό δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του προϊόντος ή της υπηρεσίας, τους εμπορικούς όρους του, την ποιότητα ή την καταλληλότητά του και τους όρους παράδοσής του.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω της Cordella αποστέλλονται και παραδίδονται με ευθύνη του εκάστοτε Συνεργάτη της Cordella και σύμφωνα με τους όρους που αυτός έχει γνωστοποιήσει. Η Cordella καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την διαφανή και αξιόπιστη γνωστοποίηση των όρων αυτών μέσω της υπηρεσίας της αλλά δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επιτυχή, έγκαιρη και ασφαλή αποστολή και παράδοση αυτών, καθώς και για τους λοιπούς όρους που εφαρμόζει ο προμηθευτής.

Η Cordella λαμβάνει εμπορικώς εύλογα μέτρα ώστε όλοι οι Συνεργάτες της να γνωστοποιούν με σαφήνεια τους όρους επιστροφών προϊόντων που προμηθεύεστε μέσω της Cordella, σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική και τον νόμο, αλλά δεν φέρει ευθύνη για τους όρους, την υλοποίηση και την νομιμότητα αυτών, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Συνεργατών της.

Η Cordella μπορεί να λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να διαβιβάζει αιτήματα απευθυνόμενα στους Συνεργάτες της, όπως αιτήματα επιστροφών ή παράπονα. Όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα στην Cordella σχετικά με προϊόν ή υπηρεσία που αγοράσατε μέσω της Cordella, αυτή διαβιβάζει άμεσα το αίτημα σας στον εμπλεκόμενο Συνεργάτη, ο οποίος αυτός και μόνο έχει την υποχρέωση να απαντήσει ή προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες. Τυχόν διαμεσολάβηση της Cordella έχει καθαρά χαρακτήρα διευκόλυνσης των καταναλωτών και των Συνεργατών και δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την εξέλιξη και την υλοποίηση των αιτημάτων αυτών.

7. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για να ολοκληρώσετε την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας μέσω της Cordella θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής. Η cordella.gr διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

  1. Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.
  2. Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.
  3. Χρήση Δωροκάρτας/Κουπονιού Cordella

Η cordella.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο του εμπορικώς εύλογου, για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Cordella συλλέγει τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι Επισκέπτες και οι Μελλόνυμφοι για προϊόντα ή υπηρεσίες των Συνεργατών της για τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Cordella σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μεταξύ των Συνεργατών της και των Επισκεπτών ή των Μελλόνυμφων. Η Cordella φέρει πιστωτικό κίνδυνο όσον αφορά τις πληρωμές από Χρήστες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Cordella.

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτός αν άλλως προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης ή από την νομοθεσία, η Cordella δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση και δεν προσφέρει άλλους όρους και προϋποθέσεις, ρητά ή άρρητα, που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτυακού της τόπου και δεν αναλαμβάνει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη για την προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται δια μέσω αυτής. Η Cordella δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στον διαδικτυακό της τόπο για οποιονδήποτε σκοπό και η συμπερίληψη ή προσφορά οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί έγκριση ή σύσταση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών από την Cordella.

Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο διαδικτυακός τόπος και όλες οι πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες». Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβαση σας στον διαδικτυακό τόπο ή σε οποιοδήποτε λειτουργία αυτής ανά πάσα στιγμή. Η Cordella δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα, ο διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι οι πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο θα είναι σωστές, ακριβείς, επαρκείς, χρήσιμες, έγκαιρες και αξιόπιστες ή με άλλο τρόπο πλήρεις.

9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο.

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η Cordella διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης και των υπηρεσιών θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Cordella μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της. Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Cordella, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής των υπηρεσιών της ή της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Cordella είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.