Στήριξη 500€

Κάθε συνεισφορά, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με την ANIMA για την ζωή και την ελευθερία.
ANIMA
Κωδικός: 307-214-7461
Free Delivery
Εκτιμώμενη παράδοση:1 - 3 ημέρες
500.00
Ποσότητα
1

Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι σωματείο και ιδρύθηκε το 2005, από ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία στην περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα, καθώς και από κτηνιάτρους, βιολόγους, δασολόγους και φίλους της φύσης και της άγριας ζωής. Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες που αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα. Έρχεται να καλύψει μια βασική ανάγκη για την προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής στη χώρα. Παραλαμβάνοντας άγρια ζώα από όλη την Ελλάδα, περιθάλπει σε ετήσια βάση πάνω από 5.000 πουλιά, θηλαστικά και ερπετά όπου συγκαταλέγονται και πολλά σπάνια και απειλούμενα με εξαφάνιση άγρια ζώα.
Κύρια δραστηριότητα της Αnima: Περίθαλψη: Η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται σε σταθερή βάση με κτηνιάτρους για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων και επεμβάσεων. Επανένταξη: Η ΑΝΙΜΑ διαθέτει δικούς της χώρους, αλλά και συνεργάζεται με άλλους φορείς για την επανένταξη των αποθεραπευμένων άγριων ζώων. Απελευθέρωση: Στο τελικό στάδιο της απελευθέρωσης η ΑΝΙΜΑ συνεργάζεται με πληθώρα φορέων για την απελευθέρωση των άγριων ζώων σε κατάλληλους βιοτόπους σε όλη την Ελλάδα. Πριν από την απελευθέρωση των άγριων πουλιών όποτε απαιτείται προχωράει σε συνεργασία με ειδικούς. Διασώσεις: Η ΑΝΙΜΑ πραγματοποιεί διασώσεις όποτε απαιτείται.